КАЙСИИ:

Кайсията расте в топъл и умерен климат, който не е влажен и при който няма аномалии през пролетта. Предпочита леки, топли, пясъчни почви с ниска влага. Кайсиевото дърво може да стане свръхголямо. Развива дебели корени, и листа без дръжки с формата на сърце.

 

СОРТОВЕ:

СОРТ ЗРЕЕНЕ
AURORA 17 МАЙ - 30 НОЕМВРИ
MAGIC COT 10 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
DINK COT 10 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
TOM COT 13 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
BEBEKO 15 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
ORANGE RED 20 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
ANTONIO ERANI 21 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
PRELE COT 25 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
VITILO 30 ЮНИ - 30 НОЕМВРИ
KIOTO 01 ЮЛИ - 30 НОЕМВРИ
BERGERON 17 ЮЛИ - 30 НОЕМВРИ
ARTEMIS 20 ЮЛИ - 30 НОЕМВРИ