ЗА НАС:

ЕВРОПЛАНТ
е създадено с участието на български и гръцки капитали. Основна дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОВОЩАРСТВОТО. В това направление прилагаме успешния си дългогодишен опит, в отглеждането на многогодишни растения в Р. Гърция, която, по наше мнение е с най-значителни резултати в тази област в Европейският Съюз. Високото качество на нашия материал гарантира най-добро култивиране и оптимална продуктивност. В тази насока използваме последните световни тенденции в ОВОЩАРСТВОТО, СОРТОСЪЗДАВАНЕТО и приоритетите, налагащи екологично и чисто земеделие.
В производствения процес
по създаване на разсад, използваме VIRUS FREE подложки и калеми с доказан произход, създадени от реномирани лаборатории и научно изследователски институти от Р. Гърция и ЕС, известни с добрите си резултати. На територията на Р. България, дружеството е в сътрудничество и контакт с изтъкнати учени в областта на ОВОЩАРСТВОТО, както и с компетентни държавни и частни компании, контролиращи растителната защита, апробацията и семеконтрола в национален мащаб. Дружеството разполага с най-новите утвърдени европейски сортове овошки, създадени върху ИНВИТРО произведени и обезвирусени подложки, подобряващи качеството на плода и максимално увеличаващи добива на продукция.
Дейността си
дружеството упражнява под специализирания контрол на научни сътрудници, агрономи и специалисти в областта. Всеки наш клиент ще бъде снабден със специални указания и препоръки /технология/ за реда, начина и специфичните особености при отглеждането и засаждането на отделните сортове в бъдещата градина. Не забравяйте, че Вие сте нашите клиенти! От Вас зависи, дали ще бъдете първи! България е била и ще бъде овощната градина на Европа.